Demirin Atom Numarası

0 342

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’da, “Demir” anlamına gelen “Hadid” suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

… Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik… (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte Hadid Suresi, demir elementinin kimyasal sembolüne de işaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortasındaki 15. ayetin Arapça okunuşu, “Fe” harfi ile başlamaktadır. Demir elementi de kimyada “Fe” olarak gösterilmektedir.

Aynı zamanda Kuran’ın 57. suresi olan “El-Hadid” kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri (ebcedi) hesaplandığında karşımıza çıkan rakam, sure numarası ile aynıdır: “57” Sadece “hadid” kelimesinin sayısal değeri hesaplandığında ise elde ettiğimiz sayı 26’dır. 26 sayısı, periyodik cetvelde de görüldüğü gibi, demirin atom numarasıdır. Atom numarası, demir dahil tüm elementler için en önemli kavramdır. Herşeyin bilgisine sahip Rabbimiz’in vahyi olan Kuran’da, Hadid Suresi ile hem demirin oluşumuna hem de atom numarasına işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Güç ve kudret sahibi Allah, bundan 14 yüzyıl evvel, tüm insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran-ı Kerim’i vahyetmiş ve bütün insanlığı Kuran-ı Kerim’e uyarak kurtuluşa ermeye çağrısında bulunuştur. Kuran gönderildiği günden kıyamete kadar, insanlığın yegane rehberi olan son Hak kitap olacaktır.

Kuran vahyedildiği günden bu yana her devirde yaşamını sürdüren her insanın anlayabileceği, basit ve anlaşılır bir dile sahiptir. Kuran-ı Kerim’in, belagat dilinin mükemmelliği, benzersiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, Kuran’ın Güç ve kudret sahibi Allah’ın sözü olduğunun gerçek kanıtlarındandır.

Kuran’ın Güç ve kudret sahibi Allah’ın vahyi olduğunu kanıtlayan çok fazla mucizevi özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri, ancak 20. ve 21. asır teknolojisiyle eriştiğimiz bir takım bilimsel gerçeklerin 1400 sene önce Kuran’da belirtilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir. ANCAK bazı ayet-i kerimelerde, son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bir takım bilimsel gerçekler, ancak 20. asır teknolojisi ile bulunmuştur. Kuran’ın vahyedildiği yıllarda bilimsel olarak saptanması imkansız olan bu bilgiler, insanlara Kuran-ı Kerim Güç ve kudret sahibi Allah’ın vahyi olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri isimli eserinden faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz!

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x