Demirin Atom Numarası

0 297

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’da, “Demir” anlamına gelen “Hadid” suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

… Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik… (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte Hadid Suresi, demir elementinin kimyasal sembolüne de işaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortasındaki 15. ayetin Arapça okunuşu, “Fe” harfi ile başlamaktadır. Demir elementi de kimyada “Fe” olarak gösterilmektedir.

Aynı zamanda Kuran’ın 57. suresi olan “El-Hadid” kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri (ebcedi) hesaplandığında karşımıza çıkan rakam, sure numarası ile aynıdır: “57” Sadece “hadid” kelimesinin sayısal değeri hesaplandığında ise elde ettiğimiz sayı 26’dır. 26 sayısı, periyodik cetvelde de görüldüğü gibi, demirin atom numarasıdır. Atom numarası, demir dahil tüm elementler için en önemli kavramdır. Herşeyin bilgisine sahip Rabbimiz’in vahyi olan Kuran’da, Hadid Suresi ile hem demirin oluşumuna hem de atom numarasına işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Yüce Allah, bundan 14 asır önce, tüm insanlara doğru yola ileten bir kitap olan Kuran-ı Kerim’i göndermiş ve bütün insanlığı Kuran-ı Kerim’e uyarak kurtuluşa ermeye çağırmıştır. Kuran-ı Kerim indirildiği günden kıyamete kadar, insanlığın tek yol göstericisi olan son İlahi kitap olacaktır.

Kuran vahyedildiği günden bu yana her çağda hayatını devam ettiren her insan grubunun öğüt alabileceği, kolay ve anlaşılır bir özelliğe sahiptir. Kuran-ı Kerim’in, edebi dilinin muhteşem oluşu, benzersiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, Kuran-ı Kerim’in Güç ve kudret sahibi Allah’ın sözü olduğunun gerçek delillerindendir.

Kuran-ı Kerim’in Allah’ın vahyi olduğunu delillendiren çok fazla mucizevi özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. asır keşifleriyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 sene önce Kuran’da bildirilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. ANCAK bazı ayetlerinde, son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler, ancak 20. yy teknolojisi ile keşfedilmiştir. Kuran-ı Kerim’in indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, insanlara Kuran Güç ve kudret sahibi Allah’ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri isimli kitabından faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz!

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x