Demirin Atom Numarası

0 363

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’da, “Demir” anlamına gelen “Hadid” suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

… Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik… (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte Hadid Suresi, demir elementinin kimyasal sembolüne de işaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortasındaki 15. ayetin Arapça okunuşu, “Fe” harfi ile başlamaktadır. Demir elementi de kimyada “Fe” olarak gösterilmektedir.

Aynı zamanda Kuran’ın 57. suresi olan “El-Hadid” kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri (ebcedi) hesaplandığında karşımıza çıkan rakam, sure numarası ile aynıdır: “57” Sadece “hadid” kelimesinin sayısal değeri hesaplandığında ise elde ettiğimiz sayı 26’dır. 26 sayısı, periyodik cetvelde de görüldüğü gibi, demirin atom numarasıdır. Atom numarası, demir dahil tüm elementler için en önemli kavramdır. Herşeyin bilgisine sahip Rabbimiz’in vahyi olan Kuran’da, Hadid Suresi ile hem demirin oluşumuna hem de atom numarasına işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Güç ve kudret sahibi Allah, bundan ondört asır evvel, tüm insanlara yol gösteren bir kitap olan Kuran’ı indirmiş ve bütün insanlığı Kuran-ı Kerim’e uyarak kurtuluşa ermeye çağrısında bulunuştur. Kuran indirildiği günden kıyamete kadar, insanlığın yegane rehberi olan son Hak kitap olacaktır.

Kuran-ı Kerim indirildiği günden bu döneme kadar her çağda yaşayan her topluluğun anlayabileceği, kolay ve anlaşılır bir özelliğe sahiptir. Kuran-ı Kerim’in, belagat özelliğinin muhteşem oluşu, benzeri olmayan üslubu ve içinde barındırdığı kusursuz hikmet, Kuran’ın Allah’ın vahyi olduğunun gerçek kanıtlarındandır.

Kuran-ı Kerim’in Yüce Allah’ın vahyi olduğunu delillendiren pek çok mucizevi özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri, ancak 20. ve 21. asır keşifleriyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 sene önce Kuran’da belirtilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir. Fakat bazı ayetlerinde, ciddi derecede özlü ve hikmetli bir anlatım içinde bildirilen bir takım bilimsel gerçekler, ancak 20. asır teknolojisi ile keşfedilmiştir. Kuran’ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, insanlara Kuran-ı Kerim Güç ve kudret sahibi Allah’ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri isimli kitabından faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x