Demirin Atom Numarası

0 332

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’da, “Demir” anlamına gelen “Hadid” suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

… Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik… (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte Hadid Suresi, demir elementinin kimyasal sembolüne de işaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortasındaki 15. ayetin Arapça okunuşu, “Fe” harfi ile başlamaktadır. Demir elementi de kimyada “Fe” olarak gösterilmektedir.

Aynı zamanda Kuran’ın 57. suresi olan “El-Hadid” kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri (ebcedi) hesaplandığında karşımıza çıkan rakam, sure numarası ile aynıdır: “57” Sadece “hadid” kelimesinin sayısal değeri hesaplandığında ise elde ettiğimiz sayı 26’dır. 26 sayısı, periyodik cetvelde de görüldüğü gibi, demirin atom numarasıdır. Atom numarası, demir dahil tüm elementler için en önemli kavramdır. Herşeyin bilgisine sahip Rabbimiz’in vahyi olan Kuran’da, Hadid Suresi ile hem demirin oluşumuna hem de atom numarasına işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Yüce Allah, içinde bulunduğumuz yıldan ondört asır önce, tüm insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran’ı göndermiş ve tüm insanlığı Kuran-ı Kerim’e uyarak kurtuluşa ermeye davet etmiştir. Kuran gönderildiği günden kıyamete kadar, insanlığın yegane rehberi olan son Hak kitap olacaktır.

Kuran gönderildiği günden bu döneme kadar her devirde yaşayan her topluluğun anlayabileceği, basit ve anlaşılır bir özelliğe sahiptir. Kuran-ı Kerim’in, edebi özelliğinin muhteşem oluşu, benzersiz üslup özellikleri ve içerdiği üstün hikmet, Kuran’ın Güç ve kudret sahibi Allah’ın vahyi olduğunun kesin delillerindendir.

Kuran’ın Allah’ın vahyi olduğunu kanıtlayan pek çok mucizevi özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran’da belirtilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir. Fakat bazı ayetlerinde, ciddi derecede özlü ve hikmetli bir anlatım tarzı içinde aktarılan bir takım bilimsel gerçekler, ancak 20. yüzyıl teknolojisi ile keşfedilmiştir. Kuran-ı Kerim’in vahyedildiği yıllarda bilimsel olarak saptanması imkansız olan bu bilgiler, insanlara Kuran Yüce Allah’ın vahyi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri adlı kitabından faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz!

ALLAH’ın İSİMLERİ

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x