Demirin Atom Numarası

0 365

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’da, “Demir” anlamına gelen “Hadid” suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

… Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik… (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte Hadid Suresi, demir elementinin kimyasal sembolüne de işaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortasındaki 15. ayetin Arapça okunuşu, “Fe” harfi ile başlamaktadır. Demir elementi de kimyada “Fe” olarak gösterilmektedir.

Aynı zamanda Kuran’ın 57. suresi olan “El-Hadid” kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri (ebcedi) hesaplandığında karşımıza çıkan rakam, sure numarası ile aynıdır: “57” Sadece “hadid” kelimesinin sayısal değeri hesaplandığında ise elde ettiğimiz sayı 26’dır. 26 sayısı, periyodik cetvelde de görüldüğü gibi, demirin atom numarasıdır. Atom numarası, demir dahil tüm elementler için en önemli kavramdır. Herşeyin bilgisine sahip Rabbimiz’in vahyi olan Kuran’da, Hadid Suresi ile hem demirin oluşumuna hem de atom numarasına işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Yüce Allah, içinde bulunduğumuz yıldan 14 yüzyıl evvel, tüm insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran’ı vahyetmiş ve tüm insanlığı Kuran’a uyarak kurtuluşa ermeye çağrısında bulunuştur. Kuran indirildiği günden kıyamete kadar, insanlığın tek rehberi olan son İlahi kitap olacaktır.

Kuran indirildiği günden bu yana her devirde hayatını sürdüren her topluluğun anlayabileceği, basit ve anlaşılır bir özelliğe sahiptir. Kuran’ın, edebi dilinin muhteşem oluşu, benzersiz üslup özellikleri ve içinde barındırdığı kusursuz hikmet, Kuran’ın Güç ve kudret sahibi Allah’ın vahyi olduğunun kesin kanıtlarındandır.

Kuran-ı Kerim’in Yüce Allah’ın vahyi olduğunu delillendiren pek çok mucize içeren özelliği vardır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. yüzyıl keşifleriyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 sene önce Kuran’da bildirilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir. ANCAK çeşitli ayetlerinde, ciddi derecede özlü ve hikmetli bir anlatım tarzı içinde aktarılan bir takım bilimsel gerçekler, ancak 20. yy teknolojisi ile bulunmuştur. Kuran’ın vahyedildiği dönemde bilimsel olarak keşfedilmesi imkansız olan bu bilgiler, insanlara Kuran-ı Kerim Allah’ın vahyi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri isimli eserinden faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz!

ALLAH’ın İSİMLERİ

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x