DNA VE GENETİK TARİHİNİN BAŞLANGICI

0 75

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

D-N-A harflerinin (Arapça’da Dal-Nun-Elif harflerinin) Kuran’da nerelerde yan yana geldiği incelendiği zaman, en fazla Kehf Suresi’nin 65. ayetinde geçtiği görülecektir. Bu ayette benzersiz bir şekilde, D-N-A harfleri ardı ardına tam üç defa, yan yana yer almaktadır. Kuran’ın başka hiçbir ayetinde “DNA” harfleri bu şekilde ardarda ve çok sayıda geçmez.

DNA teriminin dikkat çekici bir şekilde yer aldığı bu istisna ayetin numarası ise 18:65’tir. Bu rakamlar genetik biliminin başlangıç yılı olan 1865 yılına dikkat çekmektedir. Bunu rastlantı olarak değerlendiremeyiz. Çünkü Kuran’da sadece 18:65 ayetinde “DNA” ardarda üç defa geçmektedir. Bu işaret mucizevi niteliktedir; çünkü DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) ismini bilim dünyası çok yakın sayılabilecek bir tarihte koymuştur.

DNA ve genetik tarihinin başlangıcı olan ve 1865 yılına işaret eden Kehf Suresi’nde, DNA toplam 7 defa tekrarlanırken, RNA da (Arapça’da Ra-Nun-Elif harfleri) 7 defa tekrar etmektedir. Bildiğiniz gibi RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bu nedenle DNA-RNA’nın özellikle bu surede eşit sayıda geçmesi, gerçekten bu moleküllere yüzyıllar önce Kuran’da işaret edildiğinin ayrı bir kanıtıdır. (En doğrusunu Allah bilir.)

Kuran’da Harf Dizilimleriyle İşaret Edilen Bilimsel Bilgilerden Bazıları Mucizesi Hakkında Okumanız Gereken Genel Bilgi

Allah, bundan ondört yüzyıl önce, tüm insanlara doğru yola ileten bir kitap olan Kuran-ı Kerim’i göndermiş ve tüm insanlığı Kuran-ı Kerim’e uyarak kurtuluşa ermeye çağırmıştır. Kuran vahyedildiği andan kıyamete kadar, insanlığın yegane rehberi olan son Hak kitap olacaktır.

Kuran vahyedildiği dönemden bu döneme kadar her çağda yaşayan her topluluğun öğüt alabileceği, kolay ve sade bir özelliğe sahiptir. Kuran-ı Kerim’in, edebi dilinin mükemmelliği, benzersiz üslup özellikleri ve içerdiği kusursuz hikmet, Kuran-ı Kerim’in Yüce Allah’ın vahyi olduğunun gerçek kanıtlarındandır.

Kuran-ı Kerim’in Yüce Allah’ın vahyi olduğunu delillendiren pek çok mucizevi özelliği vardır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bir takım bilimsel gerçeklerin 1400 sene önce Kuran’da bildirilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir. ANCAK çeşitli ayet-i kerimelerde, son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde bildirilen bir takım bilimsel gerçekler, ancak 20. yüzyıl teknolojisi ile keşfedilmiştir. Kuran-ı Kerim’in indirildiği dönemde bilimsel olarak keşfedilmesi mümkün olmayan bu bilgiler, insanlara Kuran Yüce Allah’ın vahyi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri adlı kitabından faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz!

ALLAH’ın İSİMLERİ

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x