Ganiyy (Çok zengin, herşeyden müstağni olan)

0 238

Bu içerik Ganiyy olan Allah ile ilgili ziyaretçiyi etkileyen ve ziyaretçinin aklında önemli etki bırakan bilgiler içermektedir. Yazıyı dikkatlice incelediğiniz takdirde Yüce Allah’ın Ganiyy ismi hakkında çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!

Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır. (Fatır Suresi, 15)

Tarih boyunca yaşamış olan azgın ve kibirli kişilerin ortak özelliklerinden biri, güç ve zenginlik sahibi olmaları olmuştur. Bu kişiler Allah’ın verdiği nimet ve imkanlarla Allah’a karşı büyüklenmişler ve O’ndan yüz çevirmişlerdir. Sahip oldukları herşeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmuş, O’nun kendilerine lütfundan bağışladığı malı-mülkü sahiplenmeye kalkmışlardır. Yalnız inkar etmekle kalmamışlar, iman edenlere de baskı ve zulüm uygulamış, Allah’ın elçilerine de büyük bir düşmanlıkla başkaldırmışlardır. Sonunda Allah dayanılmaz bir azapla kendilerini bir anda yakalamış, kendilerini de mallarını da yerin dibine geçirmiş ve herşeyden müstağni olduğunu göstermiştir. Allah bu kavimlerin durumlarını bir ayette şöyle haber verir:

Bu, kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde “Bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?” demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da (onlara karşı) müstağni olduğunu (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Allah Ğani’dir, Hamid’dir. (Teğabün Suresi, 6)

Bu inkarcı ve müstekbir insanların unuttukları ya da kavrayamadıkları gerçek, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan herşeyin hazinelerinin gerçek sahibinin Allah olduğudur. Allah bu gerçeği Kuran’da şöyle bildirmiştir:

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Andolsun, Biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: “Allah’tan korkup-sakının” diye tavsiye ettik. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamd’e layık olandır. (Nisa Suresi, 131)

Ayetlerde haber verilen bu kişiler mal sahibi olmalarından dolayı büyüklük gururuna kapılmış, Allah’a ibadet etmekten ve kendilerine hakkı getiren elçilerden yüz çevirmişlerdir. Kuran’da inkarcıların bu tavırlarına karşılık Hz. Musa’nın sözleri örnek verilerek şöyle buyrulmaktadır:

Musa demişti ki: “Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkar edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmüştür.” (İbrahim Suresi, 8)

Kuran’daki daha pek çok ayette haber verildiği gibi Allah güç ve zenginliğin gerçek sahibidir. O herşeyden müstağnidir ancak herşey O’na muhtaçtır. Bu gerçek bir ayette şöyle bildirilmektedir:

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. (Fatır Suresi, 44)
Bu, kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde “bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?” demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da (onlara karşı) müstağni olduğunu (hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Allah Ğani’dir, Hamid’dir. (Teğabün Suresi, 6)
Kim cehd ederse (çaba harcarsa), yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir. (Ankebut Suresi, 6)

Allah’ın Ganiyy İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Güç ve kudret sahibi Allah’ın Ganiyy adı, Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece birisidir. Herkesin Allah’ı Ganiyy ismi ile tanıması ve bilmesi fazlaca önem arz etmektedir. Yüce Allah’ın Ganiyy ismi hakkında bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi fazlalaştırmak istiyorsanız, bu WEBSİTESİ gerçek anlamda sizin için güzel bir website özelliğini barındırmaktadır. İman anlamında yeni bir şeyler öğrenen bir insan, Allah’ın Ganiyy ismi hakkında bilgi birikimini daha çok artırarak imanını daha çok güçlendirmelidir.

Allah’ı samimi bir şekilde anmayan bir insanın gerçek bir şekilde mutlu olması söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her zaman samimi bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olabilmektedir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Ganiyy ismi hakkında daha fazla bilgi edinmeniz sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Sonuç olarak; Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Ganiyy adı ile ilgili daha fazla bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’ın İsimleri.com

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x