Hakim (Hikmet sahibi, sağlam, muhkem olan)

0 119

Bu yazı Hakim olan Allah hakkında bilgi edinmek isteyen kişiyi etki altında bırakan ve bilgi edinmek isteyen kişinin zihninde faydalı etki bırakan bilgiler bulunmaktadır. İçeriği dikkatlice incelediğiniz takdirde Yüce Allah’ın Hakim ismi hakkında çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı sonuna kadar okuduktan sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)

Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, insanın çevresinde gördüğü her şey yaratılmışlığın apaçık delillerini taşır. Evrende belli bir yöne doğru ilerlemekte olan galaksiler, Güneş’in etrafında belirli bir yörüngede dönüp duran Dünya, canlıların bedenlerindeki -henüz yüzyılımızda keşfedilen- girift sistemler ve gözle görülemeyen mikro alemde meydana gelen -yine yeni keşfedilmiş- olaylar dizisi… Kuşkusuz bilimsel alandaki gelişmelerle insanların bilgisi arttıkça, en küçükten en büyüğe kadar evrendeki her detayın ne kadar ince hesaplarla var edilmiş olduğu daha da netlik kazanmaktadır.

Bugün ulaşılabilen bilgi seviyesi ile şu gerçek ortaya çıkmıştır: Kainatın yoktan var olduğu ilk andan bu yana oluşan tüm olaylar belirli bir plan içinde gelişmiştir. Öyle ki bu planın sonucunda üzerindeki tüm canlılarla birlikte Dünya oluşmuştur. Ve akıl sahibi bir varlık olan insan, yeryüzündeki yerini almıştır. Elbette bu durumda insana düşen, kendi varlığı için en uygun koşulların bir düzen içinde oluşturulduğunu fark edebilmek, kainatın meydana geliş aşamalarındaki hikmetleri kavrayabilmektir.

İnsan kendisine verilen bunca nimet karşısında unutmamalıdır ki, her şeyin belli bir yaratılış amacı ve hikmeti vardır. Kendisinin rahatlıkla yaşayabildiği bir gezegen yaratılmıştır. Sadece bu konu üzerinde düşünmek bile Allah’ın herşeyi sonsuz bir hikmetle yarattığını görmek için yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Dediler ki: “Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.” (Bakara Suresi, 32)
Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)
Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. (Hicr Suresi, 25)
O, Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir. Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O, yücedir, büyüktür. Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp-parçalanacaklar; melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun; gerçekten Allah, bağışlayan ve esirgeyen O’dur. Allah’ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. (Şura Suresi, 3-6)
Ve henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış olan diğerlerine de (peygamber gönderilmiştir); O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Cum’a Suresi, 3)

Allah’ın Hakim İsmi İle Alakalı Geniş Bilgi

Yüce Allah’ın Hakim ismi, Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece bir tanesidir. İnsanların Allah’ı Hakim ismi ile öğrenmesi ve tanıması çok önemlidir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakim adı ile ilgili bilgi edinmek ve ufuk genişliğinizi genişletmek istiyorsanız, bu WEBSİTESİ gerçek anlamda sizin için güzel bir site özelliğini taşımaktadır. İman sahibi bir insan bir insan, Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakim adı ile ilgili bilgisini daha fazla artırarak imani yönünü daha çok güçlendirmelidir.

Allah’ı içten bir şekilde düşünmeyen bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Allah’ı her zaman içten bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakim ismi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmanız sizi Allah’a daha fazla yakınlaştıracaktır.

Kısacası; Allah, alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakim adı ile alakalı daha çok bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x