Hakk (Varlığı hiç değişmeden duran)

0 226

Bu içerik Hakk olan Allah ile alakalı bilgi edinmek isteyen kişiyi etkileyen ve bilgi almak isteyen kişinin düşünce yapısında dikkate değer etki bırakan konular içermektedir. Yazıyı dikkatlice incelediğiniz takdirde Yüce Allah’ın Hakk ismi ile ilgili çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!

İşte böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür. (Lokman Suresi, 30)

Zaman ve mekan canlı-cansız herşey gibi ‘yaratılmış’ kavramlardır. Zaman ve mekanın hiç olmadığı bir anda yoktan bir madde alemi yaratılmış ve bu alem içinde zaman-mekan kavramları oluşmuştur. Şöyle ki, zaman içinde geriye gittiğimizde bir sınırla karşılaşırız ve bu sınırın gerisine asla geçemeyiz. Bir olay için kullanabileceğimiz en eski ifade, ‘evrenin yaratılış anı’dır. Hatta bugün bilim çevrelerinde tespit edilen sınır, kainatın yaratılma anından itibaren 10-43 saniyedir. Bu zaman diliminden öncesi için ne zaman ne de mekan tanımlanamamaktadır.

hakk

Bu noktada karşımıza zamanın ve mekanın olmadığı bir boyut çıkar. İnsanın sınırlı olduğu bu iki kavram belirli bir anda ‘yaratılmış’ olduklarına göre, bu ‘yaratılış’tan önce bir zamansızlık ve mekansızlık mevcuttu. İşte bizlerin asla dışına çıkamadığımız bu kavramları yaratan onların tamamen dışında olan Allah’tır.

Allah zamandan ve mekandan münezzehtir ve dolayısıyla varlığı her zaman mevcuttur. Asla değişmez. Tek gerçek varlık O’dur, O’nun Zatı dışında herşey ancak O’nun ‘ol’ demesiyle var olmuştur. Allah’ın Zatı dışında herşey ölümlüdür ve yok olucudur. Kuran’da da bildirildiği gibi Hak olan yalnızca O’dur.

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah Yücedir. Onun vahyi sana gelip-tamamlanmadan evvel, Kur’an’ı (okumada) acele etme ve de ki: “Rabbim, ilmimi artır.” (Taha Suresi, 114)
İşte böyle; şüphesiz Allah, hakkın Kendisi’dir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten herşeye güç yetirendir. (Hac Suresi, 6)
İşte burada (bu durumda) velayet (yardımcılık, dostluk) hak olan Allah’a aittir. O, sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. (Kehf Suresi, 44)
Allah, her şeyin Yaratıcısı’dır. O, her şey üzerinde vekildir.Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın ayetlerine (karşı) inkar edenler ise; işte onlar, hüsrana uğrayanlardır.De ki: “Ey cahiller, bana Allah’ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?”Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.”Hayır, artık (yalnızca) Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.”Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O’nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.Sur’a üfürüldü; böylece Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar çarpılıp-yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. (Zümer Suresi, 62-68)

Allah’ın Hakk İsmi İle Alakalı Kapsamlı Bilgi

Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakk ismi, Yüce Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca bir tanesidir. Herkesin Yüce Allah’ı Hakk adı ile tanıması ve bilmesi fazlaca önem taşımaktadır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakk ismi hakkında bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi artırmak isteğindeyseniz, bu WEBSİTESİ gerçek anlamda sizin için güzel bir website özelliğini barındırmaktadır. İmanlı bir insan, Güç ve kudret sahibi Allah’ın Hakk ismi hakkında bilgi birikimini daha fazla artırarak imani yönünü daha fazla güçlendirmelidir.

Güç ve kudret sahibi Allah’ı içten bir şekilde anmayan bir kişinin gerçek bir şekilde mutlu olması söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı gün be gün samimi bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olabilmektedir. Allah’ın Hakk ismi ile ilgili daha çok bilgi edinmeniz sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Kısacası; Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Yüce Allah’ın Hakk ismi hakkında daha fazla bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

ALLAH’ın İSİMLERİ

 

 

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x