Halley Yıldızı ve 76 Yıl

0 180

 

Modern astronomideki önemli gelişmelerden biri, Halley kuyrukluyıldızının keşfidir. Edmund Halley isimli bilim adamı, bu yıldızın 76 yıllık dolanım süresi olduğunu 18. yüzyılda ortaya koymuştur. Edmund Halley bu keşfi ile, kuyrukluyıldızların astronomik yörüngelerini de açıklığa kavuşturmuştur.

“Halley” ismi ile anılan bu yıldızın ismi, Kuran’da dikkat çekici bir şekilde Enam Suresi’nin 76. ayetinde geçmektedir:

Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: “Bu benim Rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluverince: “Ben kaybolup-gidenleri sevmem” demişti. (Enam Suresi, 76)

“Halley” kelimesini oluşturan harfler, Kuran’da ilk defa bu ayette geçmektedir. Üstelik bu ayette “kaybolup giden” bir yıldızdan bahsedilmesi de son derece manidardır. Ayrıca bu ayette “yıldız” anlamına gelen Arapça “kevkeba” kelimesi de, “Halley” harflerinin hemen yakınında yer almaktadır:

Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) Ayetin numarası olan 76 sayısı, Halley yıldızını temsil eder; çünkü Halley yıldızı 76 yılda bir Dünya’dan görülür, yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar. Bu nedenle Halley yıldızının Kuran’da ilk olarak 76. ayette geçmesi Allah’ın bir mucizesidir.

Halley Yıldızı ve 76 Yıl Mucizesi Hakkında Okumanız Gereken Genel Bilgi

Allah, içinde bulunduğumuz yıldan ondört yüzyıl evvel, tüm insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran-ı Kerim’i vahyetmiş ve tüm insanlığı Kuran’a uyarak kurtuluşa ermeye davet etmiştir. Kuran-ı Kerim indirildiği günden kıyamet gününe kadar, insanlığın yegane rehberi olan son İlahi kitap olacaktır.

Kuran-ı Kerim indirildiği dönemden bu döneme kadar her çağda yaşamını devam ettiren her insanın anlayabileceği, basit ve anlaşılır bir dile sahiptir. Kuran-ı Kerim’in, edebi dilinin muhteşem oluşu, benzeri olmayan üslup özellikleri ve içerdiği üstün hikmet, Kuran-ı Kerim’in Yüce Allah’ın vahyi olduğunun gerçek delillerindendir.

Kuran-ı Kerim’in Yüce Allah’ın vahyi olduğunu delillendiren çok fazla mucizevi özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri, ancak 20. ve 21. yüzyıl keşifleriyle eriştiğimiz bir takım bilimsel gerçeklerin 1400 sene önce Kuran’da bildirilmiş olmasıdır.

Elbette ki Kuran-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Fakat çeşitli ayet-i kerimelerde, ciddi derecede özlü ve hikmetli bir anlatım içinde bildirilen bir takım bilimsel bulgular, ancak 20. yüzyıl teknolojisi ile bulunmuştur. Kuran-ı Kerim’in vahyedildiği yıllarda bilimsel olarak saptanması imkansız olan bu bilgiler, insanlara Kuran-ı Kerim Yüce Allah’ın vahyi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bu yazı Sn. Adnan OKTAR’ın Kuran Mucizeleri adlı eserinden faydalanarak derlenmiştir.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz!

Allah’ın İsimleri.com

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x