İnkar edenlerin sahip oldukları zenginliklere özenmemek

0 78

Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme… (Hicr Suresi, 88)

Allah zenginliği hem Müslümanlara hem de inkar edenlere verebilir. Kuran’da bu durum açıkça bildirilmektedir. Ancak ayetlere bakıldığında zenginliğin her iki gruba da veriliş amacının farklı olduğu görülür. Müslümanlara verilen zenginlik, güzel ahlaklarının bir karşılığı olarak Allah’ın onları iyi bir hayatla yaşatma vaadinin bir gereğidir. Allah Müslümanları yeryüzünün mülklerine mirasçı kılacağını açıklamıştır. Bir de Allah’a ve dine düşman oldukları halde yine de büyük bir bolluk içinde yaşayan insanlar vardır. Allah bu insanlara da zenginlik vermiştir. Ancak Allah’ın onlara mal vermesindeki amaç, Müslümanlarınkinden çok farklıdır. Kuran’da bu amaç şu şekilde açıklanır:

Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla, ancak onları dünyada azablandırmak ve canlarının onlar inkar içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. (Tevbe Suresi, 85)

Allah’ı inkar eden ve bu inkarda direnen insanlar için kendilerine verilen zenginlik, güzellik, güzel evler, kıyafetler ya da imkanlar bir fitnedir. Bu verilenler, onların kendilerine bağışlanan tüm bu nimetlere rağmen nasıl bir nankörlük içinde olduklarını, her türlü olanaklarına rağmen Allah’a karşı sadakatsizliklerinin boyutlarını insanların iyice görmeleri içindir.

Allah sonsuz akıl sahibidir. Ve bu nedenle de insanları türlü şekillerde cezalandırır. İnsanın hiç akledemeyeceği ve asla anlayamayacağı birçok yöntemle bir inkarcıya karşılık verebilir. Bu karşılık çok açık şekilde görülen bir doğal felaket, yıkım olabilir ya da görülmeyen, ancak kişiyi içten içe saran bir sıkıntı hali olabilir. Azabın bir çeşidi de insanın kendisi için hayır sandığı bir durumla onun ahiretteki sorumluluğunun artması olabilir. İşte bu nedenle bir Müslümanın inkar eden bir insana verilen herhangi bir imkana karşı içinde imrenme hissetmesi, Kuran ahlakına uygun olmaz. Özenilecek olan Müslümanların ahlakı ve takvasıdır. Bu nedenle Allah din ahlakını yaşamayan insanların zenginliğine, yaşadıkları hayata, imkanlarına ya da herhangi bir özelliklerine karşı kişinin içinde herhangi bir hayranlık oluşmamasını emretmiştir.

İnkar edenlerin sahip oldukları zenginliklere özenmemek İle Bağlantılı Genel Bilgi

Bir kısım insanlar dine inandıkları ve neredeyse hergün Kuran’daki ayetleri okudukları halde Kuran’da yer alan ayetlerin bazılarını kolay bir şekilde gözardı edebilmektedirler. Kimi insanlar bu hataya sehven düşerken, kimileri de bu hükümleri, ürettikleri Kuran dışı bir zihin yapısının etkisiyle bile bile önemsiz görmektedir.

www.harunyahya.org

Tüm bunları yaparken Kuran hükümlerini isteyerek gözardı etmenin Allah’ın huzurunda kendilerine nasıl bir sorumluluk yükleyeceğini ve kendilerini Allah’ın rızasından nasıl uzaklaştıracağını ise hiç düşünmemektedirler. Oysa Kuran ayetlerinde Allah’ın hükümlerini görmezden gelen kişilerin ahirette azapla karşılaşabilecekleri önemle hatırlatılan bir konudur.

Bu yazıda size Kuran’da bahsi geçen önemli hükümlerden birini asla unutmamanız gerektiğinizden bahsettik. Bu yazıyı PAYLAŞMANIZI öneririz. Sitemize ABONE OLMANIZI DA isteriz…

Okuduğunuz için teşekkürler!

Allah’ın İsimleri.com

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x