Kabil (Kabul eden, icabet eden, bağışlayan)

0 212

Bu içerik Kabil olan Allah hakkında bilgi edinmek isteyen kişiyi etkileyen ve ziyaretçinin aklında dikkate değer etki bırakan konular içermektedir. Yazıyı dikkatlice okuduğunuz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kabil ismi ile alakalı çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!

Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O’dur. (Şura Suresi, 25)
İnsan son derece aciz bir varlıktır. Yaşaması için gerekli şartların tümü sağlanmadığı sürece hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Ancak tüm bu acizliğine rağmen kendini büyük görme, azgınlaşma ve Allah’a karşı nankörlük etme eğilimi vardır. İnsanın bu özelliği ile ilgili olarak Kuran’da şöyle bildirilmektedir:

Gerçek şu ki, Biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir. (Ahzap Suresi, 72)
Gerçekten insan, Rabbine karşı nankördür. (Adiyat Suresi, 6)

İnsanı yaratan Allah kuşkusuz onun içinde taşıdığı kötülükleri de bilmektedir. İnsanın her an hata yapabileceği, nankörlük, cahillik edebileceği O’nun bilgisi dahilindedir. Ve kuşkusuz O, kullarına karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Bu merhametinden dolayı da insanlar için kurtuluş olacak bir yol göstermiştir; tevbe etmek.

Zalim, cahil ve nankör olan insana nefsindeki bu kötülüklerden korunabilmek ve yaptığı hataları telafi edebilmek için büyük bir imkan verilmiştir. İnsan her türlü kötülüğü işlemiş olabilir, her türlü hataya düşebilir, Allah’a hiç umulmadık şekilde nankörlük etmiş de olabilir. Ancak eğer samimi, Allah’a içten bağlı ve O’nun azaplandırmasından içi titreyerek korkup sakınan bir insansa tevbe eder ve bu şekilde kurtuluş bulur. Zira Allah samimi yapılan tevbeleri kabul edeceğini, Kendisi’nden korkan kullarının kötülüklerini affedeceğini vaat etmiştir.

Kuşkusuz Allah’ın ‘Kabil’ sıfatı insanlar üzerindeki şefkatinin ve merhametinin açık bir göstergesidir. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Dileseydi insanların tüm bu yaptıklarının hiçbirini kabul etmezdi. Fakat Allah sonsuz rahmetiyle, insanların bunlara ihtiyaçlarının olduğunu bilmiş ve samimi bir kalple yapılan tevbeleri kabul edeceğini haber vermiştir. Allah bağışlayan olduğunu bir ayette şöyle bildirmektedir:

Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan O’dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden, esirgeyen O’dur. (Tevbe Suresi, 104)
Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilir). Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi, böylece tevbenizi (O’na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kur’an’dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan (Kur’an’dan) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah Katında bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Müzzemmil Suresi, 20)

Kabil

Allah’ın Kabil İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kabil ismi, Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca birisidir. İnsan oğlunun Allah’ı Kabil ismi ile tanıması ve bilmesi çok değerlidir. Yüce Allah’ın Kabil adı ile alakalı bilgi edinmek ve bilgi birikiminizi genişletmek istiyorsanız, bu İNTERNET SİTESİ gerçek anlamda sizin için güzel bir website özelliğini barındırmaktadır. İmanlı bir insan, Yüce Allah’ın Kabil adı hakkında bilgisini daha fazla artırarak imanını daha fazla güçlendirmelidir.

Güç ve kudret sahibi Allah’ı içten bir şekilde anmayan bir insanın gerçekten mutlu olması söz konusu değildir. Mutluluk ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her zaman samimi bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kabil ismi ile ilgili daha fazla bilgi edinmeniz sizi Yüce Allah’a daha fazla yaklaştıracaktır.

Sonuç olarak; Güç ve kudret sahibi Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak yarattığı herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kabil ismi ile alakalı daha çok bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

ALLAH’ın İSİMLERİ

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x