Kadi (Hükmünü yerine getiren, işini bitiren)

0 195

Bu içerik Kadi olan Allah ile alakalı bilgi almak isteyen kişiyi etkileyen ve okuyucunun zihninde faydalı etki bırakan konular içermektedir. İçeriği dikkatlice incelediğiniz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kadi ismi ile ilgili çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Allah sonsuz kuvvet ve kudret sahibidir. Ayetlerde de bildirildiği gibi bir şeyin olmasını istediği zaman ona yalnızca ‘Ol’ der ve dilediği şey hemen gerçekleşir. Şüphesiz bu, Allah’ın azametinin, kainat üzerindeki hakimiyetinin apaçık bir tecellisidir.

İnsanlar yeryüzünde birtakım sebep-sonuç ilişkilerine bağımlı olarak yaşarlar. Örneğin dünya yüzeyinde sabit durabilmeleri için yer çekimine, gemilerini suda yüzdürebilmeleri için suyun kaldırma kuvvetine ve daha sayısız sebebe, kanuna bağımlıdırlar. Oysa Allah bütün bunlardan münezzeh olandır. Çünkü tüm sebepleri ve bunlardan doğan tüm sonuçları yaratan O’dur. Allah, herşeyi belirli kanunlar, sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde yaratmakta ve bu şekilde insanları denemekte, kimin gerçekten kulluk edeceğini kimin de başka ilahlar edinerek Kendisi’ni inkar edeceğini ayır etmektedir. Hiç şüphesiz Allah için sebepsiz yaratmak son derece kolaydır. Nitekim Kuran’da Allah’ın insanlara gösterdiği mucizelerden bahsedilmiştir. Örneğin Hz. İsa’nın babasız doğumu bunlara bir örnektir:

“Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir?” dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona “Ol” der, o da hemen oluverir. (Al-i İmran Suresi, 47)

Ayette de görüldüğü gibi Allah ‘Ol’ dedikten sonra gerçekleşmeyecek hiçbir olay yoktur. Allah’ın sonsuz kudret sahibi, tüm kainatın maliki, tüm insanların hakimi olduğu ayetlerde şöyle haber verilmektedir.

Şüphesiz, Allah Katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “Ol” demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i İmran Suresi, 59)
O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O’nun “Ol” dediği gün (herşey) oluverir, O’nun sözü haktır. Sur’a üfürüldüğü gün, mülk O’nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. (Enam Suresi, 73)
Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri yalnızca: “Ol” demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Dirilten ve öldüren O’dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: “Ol” der, o da hemen oluverir. (Mümin Suresi, 68)
Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir.Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: “Ol” der, o da hemen oluverir.Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin. Dosdoğru yol budur. (Meryem Suresi, 35-36)
Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran. (Hicr Suresi, 85)

 

kadi

Allah’ın Kadi İsmi İle Alakalı Geniş Bilgi

Allah’ın Kadi ismi, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece birisidir. Herkesin Allah’ı Kadi ismi ile tanıması ve bilmesi çok değerlidir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kadi ismi ile alakalı bilgi birikimini artırmak ve bilgi birikiminizi genişletmek istiyorsanız, bu İNTERNET SİTESİ gerçekten sizin için ideal bir website özelliğini taşımaktadır. İmanlı bir insan, Allah’ın Kadi ismi ile ilgili bilgisini daha fazla artırarak imani yönünü daha çok güçlendirmelidir.

Güç ve kudret sahibi Allah’ı içten bir şekilde düşünmeyen bir kişinin gerçekten mutlu olması söz konusu değildir. Mutluluk ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı gün be gün samimi bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kadi adı ile alakalı daha çok bilgi edinmeniz sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha fazla yakın olmanızı sağlayacaktır.

Sonuç olarak; Allah, alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Allah’ın Kadi adı ile ilgili daha fazla bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Allah’ın İsimleri.com

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x