Kadim (Önceden yapan, önceden bildiren)

0 212

Bu yazı Kadim olan Allah hakkında bilgi almak isteyen kişiyi etkileyen ve ziyaretçinin aklında faydalı etki bırakan konular içermektedir. Yazıyı pür dikkat incelediğiniz takdirde Yüce Allah’ın Kadim ismi hakkında çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı sonuna kadar okuduktan sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!

(Allah buyurur:) “Benim huzurumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce ‘kesin bir uyarı’ göndermiştim.” (Kaf Suresi, 28)

Allah sonsuz adalet sahibidir. Kendisi’ne kulluk etmeleri için yarattığı insanlara elçiler yollamış, elçileri vasıtasıyla onları uyarıp korkutmuştur. Yine elçilerine indirdiği hak kitaplarla onlara doğruyu yanlıştan ayıracak bir anlayış vermiş, yapmaları gereken ibadetleri açıklamış, hoşnut olacağı ahlakı tarif etmiştir. Ve yine kitaplarında gaybtan haberler vermiş; ölümün insanları apansız yakalayabileceğini, tüm kainatın yok olacağını, kıyametin yaklaşarak gelmekte olduğunu, hesap gününde tüm insanların ‘hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmadan’ hesap vereceklerini, dünyada Kendisi’ne kulluk etmeyenlerin ahirette cehennem azabıyla karşılaşacaklarını bildirmiştir.

Kuşkusuz tüm bu bildirilenler Allah’ın insanları önceden uyarmasıdır. Nitekim Allah “Hayır; çünkü o (Kur’an), bir öğüttür. Artık dileyen, onu ‘düşünüp-öğüt alsın.” (Abese Suresi, 11-12) ayetleriyle, insanların Kuran ile öğüt alıp doğru yolu bulabileceklerine dikkat çekmiştir. Ayrıca Allah diğer ayetlerinde nankörlük edenlerin uğrayacakları sonu ve geçmiş kavimlerde yaşamış inkarcıların başlarına gelenleri detaylarıyla tarif etmiş ve onların bu durumundan kullarının ibret alması gerektiğini bildirmiştir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Yalanlamakta olan nimet (refah ve servet) sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı. Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır: Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab vardır. (Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye-tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur. Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik. Eğer inkar edecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bu nedenle gök bile yarılıp-çatlamıştır; (artık) O’nun va’di gerçekleştirilip-yerine getirilmiştir. Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir. (Müzzemmil Suresi, 11-19)

Elbette Allah’ın uyarıp korkutmaları sonucunda yukarıdaki ayette de bildirildiği gibi ‘dileyen Rabbimiz’e bir yol bulabilir’. Ama tüm bunlara rağmen yüz çevirmekte olanlar için de acıklı bir azap hak olmuştur. Çünkü Allah en adil şekilde karşılık verendir.

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, Biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz. Onlara) Hatırlatma (yapılmıştır); Biz zulmedici değiliz. Onu (Kur’an’ı) şeytanlar indirmemiştir. Bu, onlara yaraşmaz ve güç de yetiremezler. Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır. Allah ile beraber başka bir İlah’a yalvarıp-yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. (Şuara Suresi, 208-213)

kadim

Allah’ın Kadim İsmi Hakkında Kapsamlı Bilgi

Yüce Allah’ın Kadim adı, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece birisidir. İnsanların Güç ve kudret sahibi Allah’ı Kadim ismi ile öğrenmesi ve tanıması çok önem arz etmektedir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kadim adı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi fazlalaştırmak istiyorsanız, bu internet sitesi gerçekten sizin için ideal bir website özelliğini taşımaktadır. İman sahibi bir insan bir insan, Yüce Allah’ın Kadim ismi hakkında bilgi birikimini daha fazla artırarak imanını daha fazla güçlendirmelidir.

Güç ve kudret sahibi Allah’ı samimi bir şekilde düşünmeyen bir kişinin gerçekten mutlu olması söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Allah’ı her zaman içten bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olabilmektedir. Allah’ın Kadim ismi ile alakalı daha çok bilgi sahibi olmanız sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Sonuç olarak; Güç ve kudret sahibi Allah, alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Kadim adı ile ilgili daha çok bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’ın İsimleri.com

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x