Makir (Tuzak kuran)

0 205
Bu içerik Makir olan Allah ile ilgili ziyaretçiyi etkileyen ve okuyucunun aklında faydalı etki bırakan bilgiler bulunmaktadır. İçeriği dikkatlice incelediğiniz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Makir ismi hakkında çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği sonuna kadar okuduktan sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!
Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)

Tarih boyunca hak dine karşı hileli düzenler kuran inkarcılar, kendi bencil tutkuları için -iktidar hırsları, kişisel çıkarları gibi- insanları din ahlakından uzaklaştırmaya çalışmış ve onları ahirette “… siz gece ve gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah’ı inkar etmemizi ve O’na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz.” (Sebe Suresi, 33) diyecekleri bir konuma sokmuşlardır. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken son derece önemli bir nokta vardır; Allah bir ayetinde şöyle bildirir:

Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun tümü Allah’a aittir… (Rad Suresi, 42)

Yukarıdaki ayette belirtildiği gibi, düzen kuruculuğun tümü Allah’a aittir; bu nedenle inkarcıların kurdukları düzene karşılık olarak en büyük düzeni kuran yine Allah’tır. Allah, İbrahim Suresi 46. ayette inkarcıların müminlere karşı tuzak kurma konusunda, içinde bulundukları çıkmaz duruma şöyle dikkat çekmiştir:

Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen vardır. (İbrahim Suresi, 46)

Ayetlerde de görüldüğü gibi, müminlere karşı kurulan hileli düzenlere karşılık olarak, Allah Katında mutlaka Rahmani, yani müminleri korumaya yönelik bir karşı düzen vardır. Ve bu, Allah’a göre çok kolaydır Allah elçilerini ve müminleri hedef alan tuzakların tamamını boşa çıkarır ve tuzaklarını, daha kurma aşamasındalarken inkarcıların kendi başlarına geçirir. Çünkü “… düzen kurmada (karşılık vermede) Allah daha hızlıdır…” (Yunus Suresi, 21)[/su_note]

Kuşkusuz Allah her olayı hayırla yaratmaktadır. Allah inkarcıların tüm bu çabalarıyla iman edenleri denemeden geçirmektedir. Yarattığı olaylardaki hayır ve güzellikleri görebilen kullarına yardımını ulaştırmakta ve tüm bunları onların lehlerine çevirmektedir.

O ülkeler halkı, geceleri uyurken, onlara zorlu azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti eğlenceye dalmışken, onlara zorlu-azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? (Veya) Onlar, Allah’ın tuzağından güvende mi idiler? Allah’ın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akılsızca) güvende olmaz. (A’raf Suresi, 97-99)
Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez. (Hac Suresi, 38)

Allah’ın Makir İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Yüce Allah’ın Makir adı, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca bir tanesidir. Herkesin Güç ve kudret sahibi Allah’ı Makir adı ile tanıması ve bilmesi fazlaca önem arz etmektedir. Yüce Allah’ın Makir ismi hakkında bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi genişletmek istiyorsanız, bu İNTERNET SİTESİ gerçek anlamda sizin için ideal bir site özelliğini taşımaktadır. İmanlı bir insan, Yüce Allah’ın Makir adı ile alakalı bilgi birikimini daha çok artırarak imani yönünü daha çok güçlendirmelidir.

Yüce Allah’ı samimi bir şekilde düşünmeyen bir insanın gerçek bir şekilde mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Yüce Allah’ı gün be gün içten bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Allah’ın Makir adı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Kısacası; Allah, alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Makir ismi hakkında daha fazla bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

ALLAH’ın İSİMLERİ

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x