Muahhir ve Mukaddim (İstediğini geri koyan, arkaya bırakan istediğini ileri geçiren, öne alan)

0 385
Bu içerik Muahhir ve Mukaddim olan Allah ile alakalı bilgi almak isteyen kişiyi etkileyen ve okuyucunun zihninde yararlı etki bırakan konular bulunmaktadır. Yazıyı ufkunuz açık bir şekilde incelediğinizde Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi ile alakalı çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği sonuna kadar inceledikten sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!
Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne alınabilirler. (Nahl Suresi, 61)

Allah dilediğini erteleyen, geride bırakan, dilediğini de öne alan, ileri geçirendir. Herşeyin tek Yaratıcısı olduğu için kainat üzerindeki her türlü canlı ve cansız varlık üzerinde dilediğini yapabilme gücüne sahiptir. Dünya üzerinde gerçekleşen her olayın zamanı, Allah Katında önceden tespit edilmiştir. Herşeyin varlığının ve yazgısının gerçek sahibi olan Allah, bu varlıkların yaşamları süresince görüp geçirecekleri tüm olayları süresiyle belirlemiştir. Günü, saati hatta saniyesi geldiğinde gerçekleşecek olan mutlaka gerçekleşir. Ve bu gerçekleşen olay ancak Allah’ın dilemesiyle olur; O’nun dışında hiç kimse herhangi bir olayı öne alamaz veya erteleyemez. Nitekim bu gerçeğe Kuran’da şöyle dikkat çekilmiştir:

Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince, ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zamanında çökerler.) (Araf Suresi, 34)

Tayin edilen bu vakitleri Allah’tan başka kimse bilmez. Allah’ın takdir ettiği an gelmeden önce bir yaprak dahi düşmez. Var olan herşey doğumundan ölümüne bu ilahi zamanlamaya tabidir. Hiç kimse Allah’ın kendisi için tayin ettiği vaktin dışına çıkamaz, hiçbir olayı ertelemeye ya da öne almaya güç yetiremez. Sadece Allah takdir ederse, dilediğini erteler, dilediğini de öne alır. Allah ayetlerinde bunu şöyle bildirmektedir:

(Ey Muhammed,) Allah’ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. (İbrahim Suresi, 42)
Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler. (Hicr Suresi, 5)

Bu durumda Allah’a iman eden bir kula düşen ise, Allah’ın neyi ileri aldığını neyi ertelediğini araştırmadan O’na yakınlaşmaya çalışmak, Allah’ın kendisine verdiklerinden kesin olarak razı olmaktır. Çünkü ayetlerde de bildirildiği gibi insan ‘acelecidir’. (İsra Suresi, 11) Kimi zaman bir olayın hemen gerçekleşmesini ister, kimi zaman da bir olayın hemen bitmesini ister. Ama insan için en hayırlı olanı bilen, tesbit eden Allah’tır. İnsanın hayırlı gördüğü bir şey kendisi için bir şer olabilir. Dolayısıyla mümin için önemli olan Allah’ın takdir ettiği olaylardan tamamen razı olmasıdır.

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiç bir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah Kendi kullarını görendir. (Fatır Suresi, 44-45)

muahhir ve mukaddim

Allah’ın Muahhir ve Mukaddim İsmi İle İlgili Geniş Bilgi

Allah’ın Muahhir ve Mukaddim adı, Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece bir tanesidir. Herkesin Güç ve kudret sahibi Allah’ı Muahhir ve Mukaddim adı ile tanıması ve bilmesi fazlaca önem arz etmektedir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Muahhir ve Mukaddim adı ile alakalı bilgi birikimini artırmak ve bilgi birikiminizi fazlalaştırmak isteğindeyseniz, bu İNTERNET SİTESİ gerçekten sizin için ideal bir website özelliğini taşımaktadır. İman sahibi bir insan bir insan, Güç ve kudret sahibi Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi ile ilgili bilgisini daha çok artırarak imani yönünü daha fazla güçlendirmelidir.

Güç ve kudret sahibi Allah’ı samimi bir şekilde düşünmeyen bir kişinin gerçek bir şekilde mutlu olması söz konusu değildir. Mutluluk ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her gün samimi bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Muahhir ve Mukaddim adı hakkında daha fazla bilgi edinmeniz sizi Yüce Allah’a daha fazla yakınlaştıracaktır.

Sonuç olarak; Allah, alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi hakkında daha çok bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’ın İsimleri.com

 

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x