Muahhir ve Mukaddim (İstediğini geri koyan, arkaya bırakan istediğini ileri geçiren, öne alan)

0 379
Bu içerik Muahhir ve Mukaddim olan Allah hakkında ziyaretçiyi etkileyen ve bilgi almak isteyen kişinin aklında yararlı etki bırakan konular bulunmaktadır. İçeriği ufkunuz açık bir şekilde okuduğunuz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi hakkında çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞIM YAPMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!
Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne alınabilirler. (Nahl Suresi, 61)

Allah dilediğini erteleyen, geride bırakan, dilediğini de öne alan, ileri geçirendir. Herşeyin tek Yaratıcısı olduğu için kainat üzerindeki her türlü canlı ve cansız varlık üzerinde dilediğini yapabilme gücüne sahiptir. Dünya üzerinde gerçekleşen her olayın zamanı, Allah Katında önceden tespit edilmiştir. Herşeyin varlığının ve yazgısının gerçek sahibi olan Allah, bu varlıkların yaşamları süresince görüp geçirecekleri tüm olayları süresiyle belirlemiştir. Günü, saati hatta saniyesi geldiğinde gerçekleşecek olan mutlaka gerçekleşir. Ve bu gerçekleşen olay ancak Allah’ın dilemesiyle olur; O’nun dışında hiç kimse herhangi bir olayı öne alamaz veya erteleyemez. Nitekim bu gerçeğe Kuran’da şöyle dikkat çekilmiştir:

Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince, ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zamanında çökerler.) (Araf Suresi, 34)

Tayin edilen bu vakitleri Allah’tan başka kimse bilmez. Allah’ın takdir ettiği an gelmeden önce bir yaprak dahi düşmez. Var olan herşey doğumundan ölümüne bu ilahi zamanlamaya tabidir. Hiç kimse Allah’ın kendisi için tayin ettiği vaktin dışına çıkamaz, hiçbir olayı ertelemeye ya da öne almaya güç yetiremez. Sadece Allah takdir ederse, dilediğini erteler, dilediğini de öne alır. Allah ayetlerinde bunu şöyle bildirmektedir:

(Ey Muhammed,) Allah’ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. (İbrahim Suresi, 42)
Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler. (Hicr Suresi, 5)

Bu durumda Allah’a iman eden bir kula düşen ise, Allah’ın neyi ileri aldığını neyi ertelediğini araştırmadan O’na yakınlaşmaya çalışmak, Allah’ın kendisine verdiklerinden kesin olarak razı olmaktır. Çünkü ayetlerde de bildirildiği gibi insan ‘acelecidir’. (İsra Suresi, 11) Kimi zaman bir olayın hemen gerçekleşmesini ister, kimi zaman da bir olayın hemen bitmesini ister. Ama insan için en hayırlı olanı bilen, tesbit eden Allah’tır. İnsanın hayırlı gördüğü bir şey kendisi için bir şer olabilir. Dolayısıyla mümin için önemli olan Allah’ın takdir ettiği olaylardan tamamen razı olmasıdır.

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiç bir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah Kendi kullarını görendir. (Fatır Suresi, 44-45)

muahhir ve mukaddim

Allah’ın Muahhir ve Mukaddim İsmi Hakkında Kapsamlı Bilgi

Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca bir tanesidir. İnsan oğlunun Güç ve kudret sahibi Allah’ı Muahhir ve Mukaddim adı ile tanıması ve tanıması fazlaca değerlidir. Yüce Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi ile alakalı bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi fazlalaştırmak isteğindeyseniz, bu İNTERNET SİTESİ gerçek anlamda sizin için güzel bir site özelliğini taşımaktadır. İmanlı bir insan, Güç ve kudret sahibi Allah’ın Muahhir ve Mukaddim adı ile ilgili bilgi birikimini daha fazla artırarak imani yönünü daha fazla güçlendirmelidir.

Yüce Allah’ı samimi bir şekilde anmayan bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Allah’ı gün be gün içten bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olur. Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi ile ilgili daha çok bilgi edinmeniz sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha fazla yakınlaştıracaktır.

Sonuç olarak; Yüce Allah, alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Yüce Allah’ın Muahhir ve Mukaddim ismi ile ilgili daha fazla bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Allah’ın İsimleri.com

 

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x