Mübeşşir (Müjdeleyen)

0 223
Bu yazı Mübeşşir olan Allah ile alakalı bilgi almak isteyen kişiyi etkileyen ve bilgi edinmek isteyen kişinin aklında faydalı etki bırakan konular bulunmaktadır. Yazıyı dikkatlice okuduğunuz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mübeşşir ismi ile alakalı çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği sonuna kadar inceledikten sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞIM YAPMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!
İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

Kuran’da bildirilen mümin alametlerini gösteren, Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmayan ve Allah’ın seçip beğendiği din ahlakına sonuna dek sadık kalarak iman eden salih kullar, dünyada ve ahirette alacakları karşılıklarla müjdelenmişlerdir. Allah’ın ayetleriyle bildirdiği bir müjdesi şöyledir:

Rableri onlara Katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. (Tevbe Suresi, 21)

Bir başka ayette ise müminlere bir müjde olarak şu hüküm bildirilmektedir:

Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah’ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur. (Yunus Suresi, 64)

Allah Kuran’da müminleri, melekler vasıtasıyla da müjdelediğini açık ve net olarak bildirmiştir:

Şüphesiz: “Bizim Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki:) “Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı herşey sizindir ve istediğiniz herşey de sizindir. Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak.” (Fussilet Suresi, 30-32)

Sonsuz mutluluk ve sevinç kaynağı olan cennetin yanı sıra Allah dünya hayatında da mümin kullarına pek çok müjde verir. Kuran’da bu müjdeler sayılmış ve Allah’ın dualara nasıl icabet ettiği örneklerle tarif edilmiştir.

Allah, peygamberlere azgınlıkla başkaldıran kavimlerin yerle bir edileceği müjdesini ayetlerde haber verildiği üzere önceden vermiştir. Ayrıca Allah Kendisi’ne dua ederek evlat isteyen peygamberlerin dualarını kabul etmiş, Hz. Zekeriya’yı Hz. Yahya ile, Hz. Meryem’i Hz. İsa ile, Hz. İbrahim’i de Hz. İshak ve Hz. Yakup’la müjdelemiştir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

(Allah buyurdu:) “Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız.” (Meryem Suresi, 7)
Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. (Saffat Suresi, 101)
Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)
Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

Mübessir

Allah’ın Mübeşşir İsmi Hakkında Geniş Bilgi

Allah’ın Mübeşşir ismi, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca bir tanesidir. İnsan oğlunun Allah’ı Mübeşşir adı ile öğrenmesi ve bilmesi fazlaca önem taşımaktadır. Allah’ın Mübeşşir ismi hakkında bilgi edinmek ve bilgi birikiminizi artırmak istiyorsanız, bu site gerçek anlamda sizin için güzel bir website özelliğini barındırmaktadır. İman sahibi bir insan, Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mübeşşir ismi ile ilgili bilgi birikimini daha çok artırarak imanını daha fazla güçlendirmelidir.

Allah’ı içten bir şekilde anmayan bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı gün be gün içten bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olabilmektedir. Yüce Allah’ın Mübeşşir adı ile ilgili daha fazla bilgi edinmeniz sizi Allah’a daha çok yakın olmanızı sağlayacaktır.

Kısacası; Yüce Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Yüce Allah’ın Mübeşşir ismi hakkında daha çok bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x