Mutahhir (Manevi kirlerden temizleyen)

0 243
Bu içerik Mutahhir olan Allah ile alakalı okuyucuyu derinden etkileyen ve ziyaretçinin fikir tarzında dikkate değer etki bırakan konular içermektedir. Yazıyı dikkatlice okuduğunuz takdirde Yüce Allah’ın Mutahhir ismi hakkında çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı sonuna kadar okuduktan sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!
Hani Kendisi’nden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalplerinizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak için size gökten su indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)

İnsan çeşitli acizliklerle yaratılmış bir varlıktır. Hayatı boyunca hatalar yapar. Elbette ki mümin elinden geldiğince bunlardan sakınır; Allah’ın dinini uygulama konusunda hata işlememeye ve günaha girmemeye gayret gösterir. Ancak, Allah’ın aciz bir kulu olduğu için, hatasız yaşaması mümkün değildir. Nitekim bu gerçek bir Kuran ayetinde şöyle haber verilmektedir:

Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah Kendi kullarını görendir. (Fatır Suresi, 45)

Bu İlahi hüküm gereği, Allah’ın kullarından beklediği tavır, hatasızlık ya da günahsızlık değildir. Müminden beklenen Allah’ın hoşnutluğunu araması ve sınırlarına dikkat etmesi ancak işlediği tüm hata ve günahlar için Allah’a yönelmesi ve O’nun rahmetine sığınmasıdır. Bundan sonra Kuran’da bildirildiğine göre Allah onun nefsinin pisliklerini giderecek, onu günahlarından arındıracaktır. Çünkü Allah iman eden kullarını tertemiz kılmak istemektedir. Rabbimiz bunu bir ayette şöyle haber verir:

… Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. (Ahzab Suresi, 33)

İnsan büyük günahlar işlemiş, büyük isyankarlıklar yapmış, Allah’a ve dine aykırı uzun bir hayat geçirmiş olabilir. Ancak Allah o denli geniş bir rahmet sahibidir ki, tek bir samimi tevbeyle kişiyi geçmişin tüm günahlarından arındırabilir. Hatta en ağır günahları işleyen, Allah’a ve elçisine savaş açmış olan kafirleri ve münafıkları bile, eğer samimi bir kalp ile Kendisi’ne yönelirlerse bağışlayacağını ve kötülüklerinden arındıracağını bildirmiştir. Ayetlerde şöyle buyrulur:

Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah’a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için (halis) kılanlar başka; işte onlar mü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir. (Nisa Suresi, 145-146)

Bu hükümler Allah’ın kullarına olan sonsuz rahmetinin tecellileridir. Kuşkusuz kullarını, O’ndan başka şirkten, kötülükten, manevi kirlerden temizleyecek yoktur. Allah, merhametlilerin en merhametlisidir.

Kim cehd ederse (çaba gösterirse), yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir.İman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz. (Ankebut Suresi, 6-7)

Mutahhir

Allah’ın Mutahhir İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Yüce Allah’ın Mutahhir adı, Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece birisidir. Herkesin Yüce Allah’ı Mutahhir ismi ile tanıması ve bilmesi çok önem taşımaktadır. Yüce Allah’ın Mutahhir adı ile alakalı bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi fazlalaştırmak istiyorsanız, bu İNTERNET SİTESİ gerçekten sizin için ideal bir site özelliğini taşımaktadır. İman sahibi bir insan, Yüce Allah’ın Mutahhir adı ile ilgili bilgisini daha fazla artırarak imanını daha fazla güçlendirmelidir.

Allah’ı samimi bir şekilde düşünmeyen bir kişinin gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her gün içten bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olur. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mutahhir ismi ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olmanız sizi Yüce Allah’a daha fazla yakınlaştıracaktır.

Kısacası; Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mutahhir ismi hakkında daha fazla bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’ın İsimleri.com

 

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x