Mutahhir (Manevi kirlerden temizleyen)

0 229
Bu içerik Mutahhir olan Allah ile ilgili ziyaretçiyi derinden etkileyen ve bilgi edinmek isteyen kişinin aklında yararlı etki bırakan konular içermektedir. İçeriği pür dikkat incelediğinizde Yüce Allah’ın Mutahhir ismi ile alakalı çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı en sona kadar inceledikten sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞIM YAPMAYI UNUTMAYIN!!!
Hani Kendisi’nden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalplerinizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak için size gökten su indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)

İnsan çeşitli acizliklerle yaratılmış bir varlıktır. Hayatı boyunca hatalar yapar. Elbette ki mümin elinden geldiğince bunlardan sakınır; Allah’ın dinini uygulama konusunda hata işlememeye ve günaha girmemeye gayret gösterir. Ancak, Allah’ın aciz bir kulu olduğu için, hatasız yaşaması mümkün değildir. Nitekim bu gerçek bir Kuran ayetinde şöyle haber verilmektedir:

Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah Kendi kullarını görendir. (Fatır Suresi, 45)

Bu İlahi hüküm gereği, Allah’ın kullarından beklediği tavır, hatasızlık ya da günahsızlık değildir. Müminden beklenen Allah’ın hoşnutluğunu araması ve sınırlarına dikkat etmesi ancak işlediği tüm hata ve günahlar için Allah’a yönelmesi ve O’nun rahmetine sığınmasıdır. Bundan sonra Kuran’da bildirildiğine göre Allah onun nefsinin pisliklerini giderecek, onu günahlarından arındıracaktır. Çünkü Allah iman eden kullarını tertemiz kılmak istemektedir. Rabbimiz bunu bir ayette şöyle haber verir:

… Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. (Ahzab Suresi, 33)

İnsan büyük günahlar işlemiş, büyük isyankarlıklar yapmış, Allah’a ve dine aykırı uzun bir hayat geçirmiş olabilir. Ancak Allah o denli geniş bir rahmet sahibidir ki, tek bir samimi tevbeyle kişiyi geçmişin tüm günahlarından arındırabilir. Hatta en ağır günahları işleyen, Allah’a ve elçisine savaş açmış olan kafirleri ve münafıkları bile, eğer samimi bir kalp ile Kendisi’ne yönelirlerse bağışlayacağını ve kötülüklerinden arındıracağını bildirmiştir. Ayetlerde şöyle buyrulur:

Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah’a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için (halis) kılanlar başka; işte onlar mü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir. (Nisa Suresi, 145-146)

Bu hükümler Allah’ın kullarına olan sonsuz rahmetinin tecellileridir. Kuşkusuz kullarını, O’ndan başka şirkten, kötülükten, manevi kirlerden temizleyecek yoktur. Allah, merhametlilerin en merhametlisidir.

Kim cehd ederse (çaba gösterirse), yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir.İman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz. (Ankebut Suresi, 6-7)

Mutahhir

Allah’ın Mutahhir İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mutahhir adı, Yüce Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece bir tanesidir. İnsan oğlunun Allah’ı Mutahhir adı ile öğrenmesi ve tanıması çok önem taşımaktadır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mutahhir adı hakkında bilgi edinmek ve bilgi birikiminizi fazlalaştırmak isteğindeyseniz, bu site gerçekten sizin için güzel bir site özelliğini taşımaktadır. İman anlamında yeni bir şeyler öğrenen bir insan, Allah’ın Mutahhir adı ile ilgili bilgisini daha fazla artırarak imanını daha fazla güçlendirmelidir.

Yüce Allah’ı samimi bir şekilde anmayan bir kişinin gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutluluk ancak Allah’ı her gün içten bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olabilmektedir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mutahhir ismi ile alakalı daha fazla bilgi edinmeniz sizi Yüce Allah’a daha fazla yakınlaştıracaktır.

Sonuç olarak; Yüce Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Mutahhir ismi ile alakalı daha fazla bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

ALLAH’ın İSİMLERİ

 

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x