Muveffi (Ahdini yerine getiren, tastamam veren, ödeyen)

0 185
Bu içerik Muveffi olan Allah ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiyi derinden etkileyen ve okuyucunun aklında yararlı etki bırakan bilgiler bulunmaktadır. İçeriği ufkunuz açık bir şekilde incelediğinizde Allah’ın Muveffi ismi hakkında çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği sonuna kadar inceledikten sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!
Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda, sakın kuşkuda olma. Daha önceleri, ataları nasıl tapıyor idiyseler, bunlar da ancak böyle tapıyorlar. Şüphesiz Biz, onların paylarını eksiltmeksizin onlara ödeyecek olanlarız. (Hud Suresi, 109)
İnsanın yaşamı boyunca her yaptığı her düşündüğü Allah Katında yazılır. En ufak bir ayrıntı bile unutulmaz. Ayete göre yapılan iş, “…gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, (bu,) ister bir kaya parçasından ya da göklerde veya yer(in derinliklerinde) de bulunsa bile, Allah onu getirir (açığa çıkarır). Şüphesiz Allah, latif olandır, (herşeyden) haberdardır.” (Lokman Suresi, 16)

Hesap günü gelince ise herkes kendi amel defterinden neyi hazırladığını öğrenir ve buna uygun olarak da karşılık görür. Allah Kuran’da şöyle bildirir:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür. (Zelzele Suresi, 6-8)

O gün kitaplardaki ameller, hesap günü için özel olarak hazırlanmış duyarlı terazilerde tartılır. Allah’ın adaleti karşısında kimse zerre kadar haksızlığa uğratılmaz.

Biz ise, kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık, hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap görücüler olarak Biz yeteriz. (Enbiya Suresi, 47)

Dünya hayatında yapılan her amel, en küçük ayrıntılar bile eksik kalmaksızın bu tartıya konulur. Kişiye verilecek karşılık bu hassas terazinin ağır bastığı tarafa göre olur.

İşte, kimin tartıları ağır basarsa, Artık o, hoşnut olunan bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif kalırsa, Artık onun da anası (son durağı) “haviye”dir (uçurum). Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren nedir? O, kızgın bir ateştir. (Kaaria Suresi, 6-11)

Böylelikle herkesin yaptıklarının karşılığını tam olarak alması ile birlikte Allah’ın adaleti yerini bulur. Diğer yönden Allah’ın insanlara dualarına ve amellerine göre karşılık vermesi dünyada da tecelli eder. Ne var ki bu, müminler için büyük bir lütufken, inkarcılar için ise korku verici bir tuzaktır. Allah ayetlerinde bu aldanışı şöyle bildirir:

Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara yapıp ettiklerini onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. (Hud Suresi, 15-16)
Yoksa siz, içinizden cehd edenleri (çaba harcayanları) ve Allah’tan ve Resûlü’nden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinmeyenleri Allah ‘bilip (ortaya) çıkarmadan’ bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Şirk koşanların, kendi inkarlarına bizzat kendileri şahidler iken, Allah’ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır. (Tevbe Suresi, 16-17)

muveffi

Allah’ın Muveffi İsmi Hakkında Kapsamlı Bilgi

Yüce Allah’ın Muveffi adı, Yüce Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca birisidir. Herkesin Allah’ı Muveffi adı ile öğrenmesi ve tanıması çok önemlidir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Muveffi adı ile ilgili bilgi birikimini artırmak ve ufuk genişliğinizi artırmak istiyorsanız, bu İNTERNET SİTESİ gerçekten sizin için güzel bir website özelliğini barındırmaktadır. İman anlamında yeni bir şeyler öğrenen bir insan, Allah’ın Muveffi adı ile ilgili bilgi birikimini daha çok artırarak imani yönünü daha fazla güçlendirmelidir.

Allah’ı içten bir şekilde düşünmeyen bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutluluk ancak Yüce Allah’ı her zaman samimi bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olabilmektedir. Yüce Allah’ın Muveffi adı ile ilgili daha fazla bilgi edinmeniz sizi Yüce Allah’a daha çok yakın olmanızı sağlayacaktır.

Sonuç olarak; Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Allah’ın Muveffi adı hakkında daha çok bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’ın İsimleri.com

 

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x