Müyessir (Dinde kolaylık veren)

0 193
Bu içerik Müyessir olan Allah ile ilgili bilgi almak isteyen kişiyi etkileyen ve ziyaretçinin düşünce yapısında faydalı etki bırakan konular bulunmaktadır. İçeriği pür dikkat incelediğinizde Allah’ın Müyessir ismi ile ilgili çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞIM YAPMAYI UNUTMAYIN!!!
… Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Allah’ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. (Bakara Suresi, 185)

Allah insanları daima kolaylığa yöneltir. Kulları için seçip beğendiği İslam dininin temelinde de hep bu kolaylık vardır. Kuran’da dinin kolaylığı şöyle bildirilir:

Allah adına gerektiği gibi cehd edin (çaba harcayın). O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi)… (Hac Suresi, 78)

Kuran öğüt almak isteyenler için kolaylaştırılmıştır. İçindeki hükümler hep insan yaşamında kolaylık sağlayacak şekildedir. Örneğin Allah kör, topal ya da hasta olana sorumluluk yüklememiş, savaşın kızıştığı anlarda, yolculukta, açlıkta, zor şartlarda özellikle kullarına kolaylık sağlayacak yollar göstermiş, insanları, günahları her ne olursa olsun ettikleri samimi bir tevbeyle bağışlayacağını söylemiştir. Ayette şöyle buyrulur:

Andolsun Biz Kuran’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (Kamer Suresi, 17)

Öte yandan müminlerin her türlü başarıya ulaşmasının kolaylığına da, “Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.” (Ala Suresi, 8) ayetiyle dikkat çekmiştir:

İnsanın hissettiği ya da gözüyle gördüğü her kolaylık Allah’tandır. Tüm bu kolaylıklar Allah’ın şanındandır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ve kulları üzerine ağır yük yüklemeyendir:

Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister. (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır. (Nisa Suresi, 28)

Allah insanı yarattığı gibi onun nelere güç yetirip nelere yetiremeyeceğini bilir. Bu yüzden kullarının hiçbir işinde zorluğa rıza göstermez. Allah Kuran’da, “… Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez…” (Bakara Suresi, 185) ayetiyle bu gerçeği haber verir.

Aksine Allah, kullarının üzerindeki yükü kaldırır. Onlara en zor şartlarda bile mutlaka bir kolaylık verir. Her zorluktan bir çıkış yolu gösterir. Bu nimetini kullarına Kuran’da şöyle hatırlatır:

Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi? Ve yükünü indirip-atmadık mı? Ki o, senin belini bükmüştü; Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. (İnşirah Suresi, 1-6)

Allah mümin kullarına rızasına ve rahmetine ulaşmanın yollarını kolaylaştırırken, inkarcılar için de ahlaklarına uygun, hak ettikleri şekilde azabın kolaylaştırılacağını haber vermektedir:

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,Ve en güzel olanı yalan sayarsa,Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız. (Leyl Suresi, 8-10)
… Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiç bir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.”) (En’am Suresi, 152)

müyessir

Allah’ın Müyessir İsmi Hakkında Geniş Bilgi

Güç ve kudret sahibi Allah’ın Müyessir ismi, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca bir tanesidir. İnsan oğlunun Yüce Allah’ı Müyessir ismi ile öğrenmesi ve tanıması fazlaca önem taşımaktadır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Müyessir adı ile alakalı bilgi birikimini artırmak ve bilgi birikiminizi artırmak istiyorsanız, bu İNTERNET SİTESİ gerçekten sizin için ideal bir site özelliğini taşımaktadır. İman sahibi bir insan, Yüce Allah’ın Müyessir ismi ile ilgili bilgi birikimini daha fazla artırarak imanını daha fazla güçlendirmelidir.

Allah’ı samimi bir şekilde anmayan bir kişinin gerçek bir şekilde mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Allah’ı her gün içten bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olabilmektedir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Müyessir ismi ile alakalı daha çok bilgi edinmeniz sizi Yüce Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Kısacası; Yüce Allah, alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Allah’ın Müyessir ismi ile ilgili daha çok bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

ALLAH’ın İSİMLERİ

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x