Müzil (Zillete düşüren, hor ve hakir eden)

0 222
Bu içerik Müzil olan Allah ile alakalı okuyucuyu etkileyen ve ziyaretçinin zihninde dikkate değer etki bırakan bilgiler içermektedir. Yazıyı dikkatlice okuduğunuz takdirde Yüce Allah’ın Müzil ismi ile alakalı çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. İçeriği sonuna kadar inceledikten sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN!!!
Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. (Tevbe Suresi, 2)

Hor ve hakir edilme, Allah’ın inkarcıları uğrattığı “dünya azabı”nın bir parçasıdır. Tüm hayatlarını başkalarına gösteriş yapmak, onlardan takdir toplamak için sürdüren inkarcılar için ‘hor ve aşağılık kılınma’, son derece büyük bir azaptır. Allah Kuran’da dünyada verilen bu azabın özelliğini şöyle bildirir:

Onlardan öncekiler de yalanladı; böylece azab onlara hiç şuurunda olmadıkları bir yerden gelip-çattı. Artık Allah, onlara dünya hayatında ‘horluğu ve aşağılanmayı’ tattırdı. Eğer bilmiş olsalardı, ahiretin azabı gerçekten daha büyüktür. (Zümer Suresi, 25-26)

İşte Allah, bu hor ve aşağılık kılıcı sıfatını müminlerin ve özellikle de elçinin eliyle gösterebilir. Bu gerçeği, Kuran’da şöyle haber vermiştir:

… Allah, onları sizin ellerinizle azablandırsın, hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, mü’minler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun. Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 14-15)

Kuran’da bize bildirildiğine göre, Hz. Süleyman kendi iktidarında, inkarcılara korku salmış ve onları hor ve aşağılık kılma konusunda hiç taviz vermemiştir. Hz. Süleyman inkarcı kavme yolladığı mesajda şöyle demişti:

“Sen onlara dön, Biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onların karşı koymaları mümkün değil ve Biz onları oradan horlanmış-aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız.” (Neml Suresi, 37)

Öte yandan Allah pek çok ayetinde, ahirette inkarcılara alçaltıcı bir azap olduğunu haber verir. Bu, inkarcıların dünya hayatındaki kibir ve büyüklenmelerine karşılık Allah’ın takdir ettiği bir cezadır. Çünkü dünya hayatında inkarcıların en büyük hedeflerinden biri, başka insanlar tarafından takdir edilmektir. Bu nedenle de hayatlarını Allah’ı övmekle değil, kendilerine övgü toplamakla geçirirler. Allah da bu beklentilerine karşılık olarak cehennemdeki azaplarını bunun üzerine kurmuştur. Cehennemde en büyük yıkımı ise insanların karşısında küçük düşüp aşağılanınca yaşayacaklardır. Bir ayette şöyle buyrulur:

İnkar edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) “Siz dünya hayatınızda bütün ‘güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz, onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız.” (Ahkaf Suresi, 20)

Allah’ın cehennemde hazırladığı horlanma ve aşağılanma benzersizdir ve pekçok çeşidi vardır. Cehennemdeki bu aşağılanmanın inkarcıların ruhunda yarattığı küçülmüşlük, fiziklerine de yansır, yüzlerini bir zillet sarıp kaplar: Konuyla ilgili ayetler şöyledir:

O gün, öyle yüzler vardır ki, ‘zillet içinde aşağılanmıştır.’ (Gaşiye Suresi, 2)
Kötülükler kazanmış olanlar ise; her bir kötülüğün karşılığı, kendi misliyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah’tan (kurtaracak) hiçbir koruyucu yok. Onların yüzleri, sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır. (Yunus Suresi, 27)

Allah inkar edenler üzerinde “zillete düşüren, hor ve hakir kılan” ismini tecelli ettirirken, iman edenler üzerinde de Rahman ve Rahim isimlerini tecelli ettirir. Rabbimiz, cennetini ve rahmetini ihsan ederek onları her türlü kötülükten arındırıp temizlemektedir. İnkar edenlerin yaşayacağı horlanma ve aşağılanmanın tam tersine Allah salih kullarına rızasını, cennetini ve nimetlerini bağışlamaktadır.

Müzil

Allah’ın Müzil İsmi İle Bağlantılı Kapsamlı Bilgi

Allah’ın Müzil adı, Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden yalnızca bir tanesidir. Herkesin Allah’ı Müzil ismi ile tanıması ve bilmesi fazlaca değerlidir. Allah’ın Müzil adı ile ilgili bilgi derinliği kazanmak ve bilgi birikiminizi genişletmek isteğindeyseniz, bu site gerçekten sizin için ideal bir website özelliğini barındırmaktadır. İman anlamında yeni bir şeyler öğrenen bir insan, Yüce Allah’ın Müzil adı ile ilgili bilgisini daha çok artırarak imanını daha çok güçlendirmelidir.

Güç ve kudret sahibi Allah’ı içten bir şekilde düşünmeyen bir kişinin gerçekten mutlu olabilmesi söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her zaman içten bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olabilmektedir. Yüce Allah’ın Müzil ismi ile alakalı daha fazla bilgi edinmeniz sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha çok yakın olmanızı sağlayacaktır.

Kısacası; Güç ve kudret sahibi Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Müzil ismi ile ilgili daha çok bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x