Rakıb (Bütün varlıklar üzerinde gözcü olan)

0 141
Bu içerik Rakıb olan Allah ile ilgili okuyucuyu etkileyen ve ziyaretçinin aklında dikkate değer etki bırakan konular içermektedir. İçeriği dikkatlice okuduğunuz takdirde Yüce Allah’ın Rakıb ismi ile ilgili çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı en sona kadar inceledikten sonra sosyal medya üzerinden PAYLAŞIM YAPMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!
Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbiniz’den korkup-sakının. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. (Nisa Suresi, 1)

Allah yoktan yarattığı tüm varlıkları koruyup gözetendir. Uzayın derinliklerindeki yıldızlar ve sistemlerden, dünyayı kuşatan atmosferdeki olaylara, insanın meydana getirdiği toplumlardan, yeryüzünü kaplayan bitki örtüsüne, insan bedenindeki kompleks ve karmaşık sistemlerden, mikro ve makro alemlere, gözle göremediğimiz tüm boyutlara kadar her şeyi her an kontrol eden, gözetleyen, şahit olan, denetleyen Allah’tır.

İnsan başıboş bırakıldığını, amaçsızca hayatını sürüdürebileceğini zannedebilir. Ama hangi iş üzerinde olursa olsun Allah onun üzerinde şahittir. Hiç kimse Allah’tan bir şey gizleyemez. Gizli anlaşma, plan, sır, tuzak; bunlar Allah Katında asla gizlenemeyecek olaylardır. Herşeyi gören, işiten ve bilen Allah’ın Zatından hiçbir şey gizli kalamadığı için, herkesin yaptığına eksiksiz bir adaletle karşılık verilir. Birçok kişide “Allah’ın kainatı yarattığı sonra herşeyi kendi haline bıraktığı” gibi çarpık bir düşünce vardır. Oysa bu çok büyük bir yanılgı ve zandır.

İnsanın çıplak gözle hiçbir zaman göremeyeceği hücre içindeki ayrıntıları Allah en ince ayrıntısına kadar bilendir. Vücut içindeki bir hücre diğer trilyonlarca hücreyle birlikte son derece uyumlu bir şekilde hareket ederken, bazen birden farklı bir davranış içine girer ve bugün tam olarak kaynağı ve tedavisi bulunamamış olan kanser ortaya çıkar. İnsan kendi içinde oluşan bu yapıdan hiç haberdar değilken Allah tüm bunların üzerinde şahittir ve her evreyi kontrolü altında tutar. Nasıl bir insan Allah’ın izni dışında bir adım bile atamazsa, o hücre de Allah’tan habersiz en ufak bir davranışta bulunamaz.

Allah herşeyi yaratandır bilendir. O, tüm bilgilerin tek kaynağıdır. Hiçbir varlık O’nun ilmi dışında bir şey yapamaz. Bir ayette şöyle buyrulur:

… Allah herşeyi gözetleyip denetleyendir. (Ahzab Suresi, 52)
Oysa onun, kendilerine karşı hiç bir zorlayıcı-gücü yoktu; ancak Biz ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırdetmek için (ona bu imkanı verdik). Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici-koruyucudur. (Sebe Suresi, 21)
Dünya hayatında onlar için bir azab vardır, ahiretin azabı ise daha zorludur. Onları Allah’tan (kurtaracak) hiç bir koruyucu da yoktur. (Ra’d Suresi, 34)
Onları, yaklaşmakta olan güne karşı uyar; o zaman yürekler gırtlaklara dayanır, yutkunur dururlar. Zalimler için ne koruyucu bir dost, ne sözü yerine getirebilir bir şefaatçi yoktur. (Mümin Suresi, 18)

rakib

Allah’ın Rakıb İsmi Hakkında Kapsamlı Bilgi

Güç ve kudret sahibi Allah’ın Rakıb ismi, Yüce Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece birisidir. İnsanların Allah’ı Rakıb adı ile öğrenmesi ve bilmesi çok önem arz etmektedir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Rakıb ismi ile alakalı bilgi derinliği kazanmak ve ufuk genişliğinizi fazlalaştırmak istiyorsanız, bu websitesi gerçek anlamda sizin için ideal bir site özelliğini taşımaktadır. İman anlamında yeni bir şeyler öğrenen bir insan, Yüce Allah’ın Rakıb adı hakkında bilgisini daha çok artırarak imani yönünü daha çok güçlendirmelidir.

Allah’ı içten bir şekilde anmayan bir kişinin gerçekten mutlu olması söz konusu değildir. Mutluluk ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her gün içten bir şekilde anmak ve O’na teşekkür etmek ile mümkün olur. Yüce Allah’ın Rakıb ismi hakkında daha fazla bilgi edinmeniz sizi Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Sonuç olarak; Yüce Allah, tüm alemlerin Rabbi olarak yarattığı herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kuşatmıştır. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Rakıb ismi ile alakalı daha fazla bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x