Sadık (Vaadinden Dönmeyen)

0 241
Bu yazı Sadık olan Allah ile ilgili ziyaretçiyi etkileyen ve okuyucunun fikir tarzında dikkate değer etki bırakan bilgiler bulunmaktadır. İçeriği ufkunuz açık bir şekilde okuduğunuz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Sadık ismi ile alakalı çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı sonuna kadar okuduktan sonra [su_highlight background="#99ebff"]sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞIM YAPMAYI UNUTMAYIN[/su_highlight]!!!
(Bu,) Allah’ın va’didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 6)

Allah insanları yaratmış, onlara iyiliği emredip kötülükten men eden elçiler ve bu elçilerle beraber doğru yolu gösteren Kitaplar göndermiştir. Bu kitaplardan Kuran, Allah’ın insanları karanlıktan aydınlığa, doğru yola çıkarmak için gönderdiği son hak kitabıdır. Kuran’da Allah kendisine inananlara da, inanmayanlara da bazı vaatlerde bulunmuştur. İnkarcılar için vaat, dünyada sıkıntılı bir geçim, ahirette ise -Allah’ın dilemesi dışında- sonsuza kadar azap çekecekleri cehennemdir. Ancak bu kesin gerçeğe ihtimal vermeyen inkarcılar Allah’ın vaat ettiği azapla karşılaşmayacakları zannı içindedirler. Son derece büyük bir yanılgı içinde olan bu insanlara Allah şöyle buyurmaktadır:

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va’dine kesin olarak muhalefet etmez… (Hac Suresi, 47)

İnananlara vaat edilen ise dünyada da ahirette de hoşnutluk içinde bir yaşamdır ve onlar Allah’ın bu vaadini yerine getireceğine kesin olarak iman ederler. Allah dünyada salih kullarına olan vaadini Kuran’da şöyle bildirmiştir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir… (Nur Suresi, 55)

Müminlere ahiret için vadedilen ise sonsuza kadar hoşnutluk içinde yaşanacak bir hayattır. Bu hayat, Allah’ın kesin bir vaadidir ve kuşkusuz ‘Allah vadinden cayıp dönmeyendir’. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

İman edip salih amellerde bulunanlar, Biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah’ın gerçek olan va’didir. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?” (Nisa Suresi, 122)
Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir. (Enam Suresi, 115)
De ki: “Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah’ı bir tanıyan (Hanif)ler olarak İbrahim’in dinine uyun. O, müşriklerden değildi.” (Al-i İmran Suresi, 95)
“Rabbimiz, elçilerine va’dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi ‘hor ve aşağılık’ kılma. Şüphesiz Sen, va’dine muhalefet etmeyensin.” (Al-i İmran Suresi, 194)
Gök yarıldığı zaman. Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman. Ve resuller de (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman (Bu,) Hangi gün için ertelenmişti? (Mü’mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için. Bu ayırma gününü sana ne bildirdi? O gün, yalanlayanların vay haline. (Mürselat Suresi, 9-15)

sadik

Allah’ın Sadık İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Yüce Allah’ın Sadık ismi, Güç ve kudret sahibi Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece bir tanesidir. Herkesin Güç ve kudret sahibi Allah’ı Sadık adı ile tanıması ve tanıması çok önemlidir. Güç ve kudret sahibi Allah’ın Sadık adı hakkında bilgi derinliği kazanmak ve bilgi birikiminizi fazlalaştırmak istiyorsanız, bu SİTE gerçekten sizin için ideal bir website özelliğini barındırmaktadır. İman sahibi bir insan, Yüce Allah’ın Sadık adı ile alakalı bilgi birikimini daha fazla artırarak imani yönünü daha fazla güçlendirmelidir.

Allah’ı içten bir şekilde anmayan bir insanın gerçek bir şekilde mutlu olması söz konusu değildir. Mutlu olmak ancak Yüce Allah’ı gün be gün içten bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Yüce Allah’ın Sadık ismi ile alakalı daha çok bilgi edinmeniz sizi Yüce Allah’a daha çok yaklaştıracaktır.

Sonuç olarak; Yüce Allah, alemlerin Rabbi olarak herşeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Allah’ın Sadık ismi hakkında daha fazla bilgi öğrenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Allah’inİsimleri.COM

Son Paylaşımlardan Haberiniz Olsun!

Allah'ın ismi ve şanı çok yücedir. Allah'ı daha iyi tanımak ve Allah'ı sürekli aklınızda tutmak için sitemize abone olun! 

Bunları da beğenebilirsin Diğer İçeriklere de Bak!

Yorum Yap

Abone olup en son güncel paylaşımlardan haberdar olmak ister misiniz?

x
x